top of page

Våre verdier

bible.jpg

HVA KJENNETEGNER FAMILIEKIRKEN

 

Vi stikker ikke under en stol at Jesus Kristus og troen på han er sentral i kirken vår.                      

Vi har fått oppleve hans kjærlighet og ønsker å dele det beste med så mange som mulig.

Å se Jesus bli elsket, erfart og etterfulgt er derfor vår enkle visjon.

 

Gjennom flere år har det også utviklet seg noen tydelige verdier som kjennetegner oss og som vi ønsker å leve opp til. Vi vil oppsummere dem i fem underpunkt.

 

Vi er «familie» som ønsker å leve våre liv i enhet og samhold.

Det er den sterkeste verdien som vi ønsker skal prege oss. I en tid av polarisering og mange meninger, ønsker vi å være en motpol. En familie der vi kan enes om det sentrale i evangeliet. Vi slutter oss til den apostoliske tros bekjennelse.  

 

Vi er «familie» som ønsker å legge tilrette for at Guds nærvær er til stede.

Vi tror at Gud er vår gode far. Han er rik og kjærlig. Full av barmhjertighet og nåde. Vi bruker mye tid i tilbedelse og i det å gi ham ære. For når vi løfter Jesus Kristus opp kommer han nær.

 

Vi er «familie» som ønsker å leve våre liv i raushet og heder.

Vi vil leve inkluderende liv. Øve oss på å se hverandre og behandle hverandre med kjærlighet. Fordi alle mennesker har like stor verdi. Vi vil gi av oss selv i relasjoner, men også av vår tid og økonomi. I denne familien øver vi oss på å gi hverandre ære. Fordi vi tror at det er en gudsrike verdi.

 

Vi er «familie» som ønsker å leve våre liv med begeistring og glede.

Først og fremst over Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Han er den sentrale personen i vår familie. Vi velger gleden. Vi velger å oppmuntre og heie på hverandre. På tross av forskjeller.

 

Vi er «familie» som ønsker å leve modige liv.

Det gir oss mulighet til å være oss selv. Ærlige og ekte. Selv om det kan være smertefullt og vanskelig. Vi tror at Gud ikke bruker perfekte mennesker, men villige mennesker. Vi vil dele våre vitnesbyrd i hverdagen vår og bruke gaver og talent vi alle har fått. Vi vil stå opp for de svake. Våge å tale sant med hverandre i kjærlighet.   

 

Nå har du fått en liten smak på det vi ønsker skal prege oss som kirke. Du vil garantert ikke møte en perfekt kirke, men sammen med brødre og søstre i en familie, ser vi alltid lengre, høyere, dypere og bredere enn vi gjør alene. SAMMEN er bedre enn alene.

bottom of page