OM KIRKEN

 

Familiekirken er en menighet som tilhører Pinsebevegelsen i Norge. Vi har en stor bredde av tilbud, både for unge og eldre. 
Vi holder til to plasser. Bedehuset på Voll er nyoppusset og er en base for Familiesamlinger hver andre søndag kl 11.00. I tilegg foregår det aktiviteter for barn og unge på forskjellige alderstrinn. På Ganddal holder menigheten til på Sandnes friskole. Her er det Gudstjenester søndag kveld kl 19.00. Det er også et bredt tilbud for barn og unge, inklusiv en egen frtitidsklubb. 

VISJON

Jesus erfart - elsket - etterfulgt

 

VERDIER

Verdier er å ligne med personlighetstrekk – de få, sterke begrepene som skal kjennetegne oss. Verdiene skal drive oss fram mot vår visjon. De skal gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger. Vi ønsker at Familiekirken skal preges aav gudsfrykt, raushet, begeistring og mot.

 

Gudsnærvær 
- Gud er vår gode far.
- Gud er kjærlig og rik på barmhjertighet.
- Vi vil gi Gud ære og tilbedelse.
- Guds nærvær er hele forskjellen. Vi vil være en familie som gir rom for dette.

 

Raushet 
- Tro og tillit koblet med gudsfrykt vil holde oss sunne og friske i vårt    kristenliv.
- Inkludere og se den enkelte person.
- Akseptere at mennesker er forskjellige i uttrykksform, meninger og  modenhet.
- Behandle alle med kjærlighet, alle har like stor verdi.
- Gi av oss selv i relasjoner, – gi av vår tid og økonomi.

 

Begeistring
- Glede oss over Jesus og hva Han har gjort for oss.
- La begeistring vokse fram gjennom personlig forhold med Jesus, det handler ikke om form eller stil.
- Velge å være glade, ikke sure.
- Inspirere og oppmuntre hverandre når vi treffes.

 

Mot 
- Være ærlige og ekte. Være oss selv, også som menighet, i forandring  og vekst.
- Leve ut de visjoner og drømmer som Gud har gitt oss.
- Dele vår tro i hverdagen, bruke talenter og gaver vi har fått.
- Tørre å si fra og stå opp for den svake.
- Ikke gi opp!