GANDDAL

Familiekirken på Ganddal består av flere arenaer. Vi har et stort junior og ungdoms arbeid, driver språkskole og i tillegg har vi Gudstjenester 3 søndager i mnd kl 18.00. Den 4 søndagen er det fokus på hjemmet med "We are family" samlinger. Disse foregår i forskjellige hus i nærområdene våre. Følg med på Facebook.

Gate Junior:

 

Gate junior er en fritidsklubb for 5.-7. klasse. Vi har åpent hver onsdag fra klokken 18.00-19.30. Vi har også åpent i skoleferier med utvidet åpningstid til 20.00. Vi har åpen kafé med diverse utvalg av søtt og salt, diverse aktivitetr som bordtennis, biljard, air-hockey og tv-spill.

Gate Lørdag

 

Gate er ungdomsarbeidet i pinsemenigheten Familiekirken. Ungdomsarbeidet ble dannet i 2005 og har holdt til i forskjellige lokaler siden den gang. Høsten 2011 fl yttet vi inn i våre nåværende lokaler i kjelleren på Sandnes Friskole. Vi har åpent for 7. klasse og oppover, og har ungdomsmøter hver lørdag kl. 19.30, med unntak av noen få lørdager i året. Se eget program. En vanlig lørdagskveld inneholder et møte med musikk, andakt, lek og konkuranser. Etter møtet åpner kiosken hvor vi har diverse utvalg av søtt og salt samt en varmrett. Resten av kvelden fungerer i praksis som en hvilken som helst annen fritidsklubb med forskjellige aktiviteter som tv-spill, biljard, bordtennis etc.

Søndag 18

 

Søndag 18.00. Gudstjeneste. Her kommer vi sammen på tvers av generasjoner.  Vi gjør tjeneste for Gud i form av å synge lovsanger. Vi ber og hører Guds ord forkynt. Søndag setter vi av tid sammen for å være en stor familie. Det er også rom for forbønn og samtale. Vi avslutter med åpen kafé.

We are family

 

En søndag i måneden kl 18.00 Vi samles hjemme hos noen i kirken vår til fellesskap. Dette er en arena som gjør det lett å invitere med naboer og venner. Vertskapet for kvelden holder hus og kaffe. Resten bringer med seg noe å bite i. Kirke er relasjon og familie. We are family er en arena der vi kommer tettere på hverandre enn i en vanlig Gudstjeneste. Følg med på facebook hvor neste samling er